ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

Στο online κατάστημα της εταιρίας Φλωράτος Μιχάλης & ΣΙΑ Ο.Ε. προμηθευτείτε μπαταρίες UPS που χαρίζουν εγγυημένη και αδιάκοπη πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οι μπαταρίες UPS (Uninterruptible power supply) ασφαλίζουν τις συσκευές από μεγάλες η μικρές τάσεις, και συνήθως χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές (οικιακούς ή ολόκληρου server – ανάλογα με το μέγεθος).

Αποφύγετε τον κίνδυνο απότομης διακοπής της παροχής ρεύματος και προμηθευτείτε μια μπαταρία τέτοιου τύπου, για την ασφάλεια των συσκευών και των δεδομένων σας.